Co je to akupunktura?

Co je to akupunktura?

Akupunktura je tradiční léčebná metoda, při které jsou aplikovány speciální jehly do akupunkturních bodů v těle člověka. Používá se úspěšně k odstranění nebo snížení bolesti - především zad, výborný efekt je pozorován u migrény, nebo jiných bolestí hlavy. Pomocí akupunktury lze uvolnit tělo i mysl z působení stresu (např. tetanie), upravit spánek, lze ovlivnit například obrny periferních nervů (např. obrnu lícního nervu). Cílem je organismus celkově harmonizovat do jeho přirozené rovnovány.   

Co to je akupunkturní bod?

Jedná se o místo na těle, které se vyznačuje určitými speciálními vlastnostmi - obecně lze říci, že toto místo je více citlivé - například vnímavější na stisk nebo jiné podráždění. Předpokládá se, že akupunkturní body představují místa, kudy je tělo schopno přijímat informace z okolí. Vyznačují se větším množstvím nervových zakončení a dalších struktur, kterými tělo obecně detekuje dotek.  Akupunkturních bodů existuje velké množství, v běžné praxi se používá přibližně 200 z nich.

Co to jsou akupunkturní jehly?

Jsou to velmi tenké jehličky, které jsou vyrobeny z chirurgické oceli. Vpichují se přes kůži do různé hloubky v závislosti na tom, která část těla je ošetřována - několik milimetrů na rukou, dva až tři centimetry například na zádech. Obvykle se při jednom sezení aplikuje 5 až 7 jehel, nejčastěji do oblasti předloktí, bérců, rukou, nohou a zad. Používané jehličky jsou jednorázové, sterilní a po aplikaci jsou vyhazovány. Před vpichem jehly se vyhledá a nahmatá akupunkturní bod přes kůži klienta. Dané místo se obvykle nejdříve stlačí prsty, což umožňuje lokální znecitlivění  kůže a poté se zavede akupunkturní jehla. Vlastní vpich tedy většinou nebývá bolestivý, i když toto je velmi ovlivněno vnímavostí klienta a místem, kam je jehla aplikována (kůže na rukou nebo nohou bývá obvykle citlivější než např. kůže na zádech).

Co se děje po aplikaci akupunkturní jehly?

Akupunkturní jehla vyvolá v místě svého vpichu lokální reakci, která je signálem pro tělo, aby učinilo změny ve svém fungování a nastavení. Jehličky v bodech většinou necháváme působit 15minut. Během této doby pokud možno klient relaxuje, nedoporučuje se měnit polohu těla nebo pohybovat ošetřovanou částí těla, protože toto může vyvolat bolest a drobná poranění měkkých tkání (modřiny). Správně zavedené akupunkturní jehly u klienta, který setrvává v klidu, nebolí. Běžnou a žádoucí reakcí v místě akupunkturní jehly je lokální zarudnutí, které znamená, že tělo na akupunkturu reaguje.

Jaké mohou být komplikace v souvislosti s aplikací akupunkturních jehel?

Kůže po odstranění akupunkturní jehly nejeví většinou žádné známky poranění a místo vpichu lze jen velice obtížně rozpoznat. Zcela ojediněle se ale může v místě vpichu objevit několik kapek krve, nebo drobnější krvácení, které rychle ustává. Velmi vzácně se může objevit hematom anebo otok v místě vpichu, což v konečném důsledku přispívá k další stimulaci akupunkturního bodu a nejedná se tedy o vyloženě negativní záležitost. Pokud se otok objeví, stačí obvykle postižené místo dostatečně stlačit, eventuelně stáhnout obvazem. Komplikace typu zalomení jehly se prakticky nevyskytují.

Jaký je efekt akupunktury?

Akupunktura se provádí formou opakovaných sezení. Každé sezení trvá většinou 40minut. Součástí sezení je vždy pohovor s klientem, diagnostika pomocí pulsu a jazyka, samotná aplikace akupunkury s následnou relaxací, která trvá  obvykle 15 minut. Efekt akupunktury se dostavuje individuálně, v závislosti na charakteru potíží konkrétního klienta a na délce jejich trvání. Může dojít ke zlepšení stavu již po prvním sezení (v případě akutních potíží), u dlouhodobých potíží je potřeba sezení opakovat. Obvykle platí, že čím déle potíže trvají, tím déle trvá, než dojde ke zlepšení a úpravě stavu. Existují také případy, kdy se efekt akupunktury nedostaví vůbec. Sezení se opakují obvykle co dva týdny, lze také i co týden, nebo naopak v delším časovém úseku dle zdravotního stavu klienta a možností.

Prvních 24 až 48 hodin po sezení akupunktury se mohou vzácněji přechodně potíže zhoršit. Jedná se o reakci těla na správně provedenou akupunkturu. Tato reakce je hodnocena jako signál, že klient na akupunkturu reaguje a tudíž lze touto metodou jeho zdravotní stav ovlivnit. Obvykle, pokud se tato reakce dostaví, nastává posléze zlepšení oproti výchozímu stavu.

Co všechno se dá akupunkturou ovlivnit?

  • Migréna a jiné bolesti hlavy - jako prevence opakování bolesti hlavy i akutně 
  • Bolesti zad - blokády krční, hrudní a bederní páteře, rychlý efekt se dostavuje u akutních potíží, u chronických je
    efekt pozvolný a může nastupovat později
  • Psychické potíže - vlivem nadměrného stresu, přepracování, potíže se spánkem
  • Neurogenní tetanie
  • Obrna lícního nervu - opakovaná sezení urychlují rehabilitaci a návrat normální hybnosti tváře 
  • Neuralgie trigeminu (trojklanného nervu)
  • A celá řada další potíží různého charakteru


Akupunktura a čínská bylinná terapie:

V některých případech doporučujeme k prováděné akupunktuře terapii činskými bylinami, které pomáhají harmonizovat tělo, mysl i duši, celkově posilují a očišťují. Kombinace akupunktury a vhodné bylinné terapie je velice účinná a umožňuje ovlivnit řadu potíží.


Akupunktura a životní styl:

Dle potíží klienta doporučujeme změnu životního stylu, úpravu stravy, pohybu a dalších záležitostí, aby se navrátila přirozená rovnováha v životě. V konečném důsledku jsou právě tyto změny, a tak nový způsob života, tím, co vede k uzdravení a udržení zdraví. Akupunktura a bylinná terapie jsou prostředky, které celé proces urychlují.


Doplňující informace:

Akupunkturu lze kombinovat s jinými metodami léčby.

Při terapii akupunkturou neplatí žádná zvláštní omezení stran pohybu, stravy, užívání léků apod.

Kontraindikaci k provedení akupunktury je těhotenství a užívání léků ovlivňujících srážlivost krve (warfarin).

Snížený efekt akupunktury je pozorován u pacientů po radioterapii a chemoterapii.