MUDr. Eva Hurtíková     

 

Kvalifikace:

  • Absolventka 1. Lékařské  Fakulty Univerzity Karlovy v roce 2009
  • Od roku 2009 do současnosti  pracuje jako lékařka Neurologické Kliniky FN Ostrava - působení především na Iktové jednotce v rámci komplexního cerebrovaskulární centra FN Ostrava, ultrazvukové ambulanci a
    akutní neurologické ambulanci
  • Atestace z neurologie  v listopadu 2014
  • Kurz akupunktury zakončený  zkouškou v rámci IPVZ (Institutu postgraduálního vzdělávání   zdravotníků) s oprávněním k vykonávání akupunktury v roce  2009 a 2011
  • Kurz akupunktury pěti prvků  v 2013 a v 2015
  • Terapie a praktické zkušenosti s akupunkturou od roku 2011 zprvu v rámci FN Ostrava, specializace především na bolesti hlavy
  • 2016 - 2019 studium tradiční  čínské medicíny v Hradci Králové
  • 2022 - Čínská ušní akupunktura Hradec Králové
   Další vzdělání: 

  - mistr Reiki (práce s energii) a Karuna Ki (cesta soucitu), zkušenosti  s prací s emocemi a emočními terapiemi

  - absolvent School of Awakening 2023 -  Eckhart Tolle